Utsending av varer
Varer blir sendt fortløpende når innbetaling er registrert inn på vår konto.

Bestilling
All bestilling av varer gjøres igjennom nettbutikken