Norsk Brukshundsports Forbund


Postboks 79
Stovner 0913 Oslo
Postgiro: 0536 07 13859

E-post: butikk@norsk-brukshundsport.no

 

Norsk Brukshundsports Forbund
(NBF) er en sammenslutning av klubber som utøver brukshundsport. Vi er den faglige instans for brukshundsport som utøves innen Forbundets virkeområde. NBF er underlagt regler og bestemmelser gitt i forbindelse med tilslutnings eller samarbeidsavtaler med andre organisasjoner godkjent av Forbundstinget. Norsk Brukshundsports Forbund ble stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF). I 1989 skiftet Forbundet navn til Norsk Hundesports Forbund (NHF), og i 1990 fikk Forbundet det navnet det har i dag, Norsk Brukshundsports Forbund (NBF).